NM lang distanse (07/09/2017)
Category: Competition
Map/area: Guttersrød
Country: Norway
Discipline: Long
Distance: 11.24 km
Time: 85:58
Average HR: 194
Maximum HR: 206
s-1: ser ganske fort at det er rett på som gjelder til første, og løper bra første halvdel fram til elva. Opp fra elva tar jeg rett opp den bratte lia og taper tid til de som velger den slakere høyrevarianten som ikke går via toppen. Likevel er det siste del av strekket jeg taper tid. Klarer ikke å treffe riktig passage for å få den flateste traséen og sklir for langt ned. Det gjør at jeg nøler litt og i tillegg blir jeg "grafsene" nede i skrålia som er glatt og klønete å løpe i, og jeg ender med å klatre opp igjen til toppen. Finner posten uten problemer, men taper mer enn 1min andre halvdel av strekket.

1-2: Starter ut bra, men løper litt for mye sikksakk ved alle skrentpasseringene i løpet av strekket og taper mye tid uten å bomme. Klarer ikke å løpe kontant nok der jeg har tenkt, og runder for mye grønt og småskrenter.

2-3: kvist og kvas, finner ikke noen god trasé.

3-4: Ser ikke noe godt rundt alternativ og drar ganske rett på for så å bruke sti og vei siste del av strekket. Drar for langt ut venstre i starten av strekket og løper for langt, og over toppen og ned mot elva stanger jeg i mye stup og igjen runder jeg for mye og er for redd for grønt. Taper igjen mye tid på gjennomføring og trasévalg. Sistedel av strekket er sti og veiløping, noe som går bra, men er nå hentet igjen av Andrine og ser henne 20sek foran meg i løypa, men får ikke ryggen hennes.Henter igjen Lone og Kristine tar jeg også igjen inn mot posten.

4-5: Her løper jeg bra, er kanskje litt vel nøye sistedel og taper litt her, men ganske bra gjennomføring og trasevaøg her.

5-6:Ser ikke at man kan runde til høyre å unngå noen skrentrekker og drar rett på, taper derfor en del tid i første del av strekket på det, og andre del av strekket velger jeg å holde buen, men taper mye tid i forhold til de som er litt til høyre for streken. Tror kanskje jeg får litt for mye myr, og kanskje litt vanskeligere inngang.

6-7: Taper litt ut av posten fordi det er bratt og jeg må løpe litt til siden for å komme meg tryggere ned. Ellers god gjennomføring her, men ganske greit strekk da.

7-8: Passering og mye bushing ut fra arena. Sliter litt med å være tøff her, og broderer kanskje litt for mye til jeg er nede i myra. Bra gjennomføring av andre del av strekket.

8-9: Ser ikke nok på kompasset her og løper nok litt lang høyresving ut av posten, men eller bra.

9-10: Igjen stanger jeg i mye grønt og hogst og skrenter. Klarer ikke å ha god nok plan og å være tøff nok på gjennomføringen.

10-11: ok, litt tråkk her.

Fysisk litt tungt, og teknisk ok-. Ingen direkte bommer, men sliter med å gjennomføre strekka bra nok og å velge de riktige traséene. Litt mye sikksakk på strekket noen steder. Er ikke god nok i såpass røft terreng.
Show comments (0)
 
NM lang distanse (07/09/2017) NM lang distanse (07/09/2017)